Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.studiodobregosmaku.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Studio Dobrego Smaku jest

ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10

NIP 5993207908  REGON 368149990

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - RODO)

Państwa Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6  ust.1 lit b RODO to znaczy w celu zawarcia i realizacji umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w zakresie w jakim będziemy przesyłać do Państwa najnowsze oferty na nasze produkty i usługi.

Jeżeli do przetwarzania danych Państwa danych osobowych będzie potrzebna zgoda, wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Szczegółowa informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce: Informacja o Ochronie Danych Osobowych – RODO.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Zgodnie z regulacją wynikającą z RODO  posiadają  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.                   

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.studiodobregosmaku.pl - Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów dla Studio Dobrego Smaku - ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest Studio Dobrego Smaku -  ULTON S.C. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 66-400, ul. Cicha 10 email info@studiodobregosmaku.pl zwana dalej: "Administratorem".  
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, jak również dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu wyrobów i usług własnych Administratora lub po uzyskaniu Twojej zgody w celu prowadzenia marketingu towarów i usług innych oferentów,
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:
  a. realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu wyrobów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  c. w przypadku w którym  przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Twojej zgody, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4.  Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich   kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności pośredniczące w  transakcji kartami płatniczymi, księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie.
 8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w wykonaniu obowiązków prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej bez zamiaru dokonania transakcji, Twoje dane będą usunięte w terminie 6 miesięcy od daty wyrejestrowania konta użytkowania i w tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do przechowywania danych.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji

Studio Dobrego Smaku - ULTON S.C.

ul.Cicha 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Skontaktuj się z nami:

tel. +48 727 777 197, +48 727 777 191 
mail: info@studiodobregosmaku.pl